Prihlasovací formulár
Formát
Značka mobilu
Team
Úloha Meno
Pridať
Sú vo filme dialógy?
Pomer strán
Rozíšenie
×
Meno a priezvisko autora
Dátum narodenia
/ /
Podmienky súťaže

Film nesmie prekročiť jednu minútu vrátane záverečných titulkov. Režisér filmu zodpovedá za ošetrenie všetkých práv týkajúcich sa použitej hudby, grafiky, alebo iných materiálov, ktoré sú súčasťou filmu. Ak nebudú práva týkajúce sa tretích osôb vyjasnené, film nemusí byť prijatý.

Na každý prihlásený film, treba vypísať osobitný formulár (max. 3 filmy od jedného režiséra). Súťažiaci a organizátori festivalu sa zaväzujú rešpektovať pravidlá a stanovené podmienky festivalu.
Súťažiaci vyhlasuje, že dielo uvedené vo formulári vytvoril svojou vlastnou tvorivou činnosťou, a ďalej vyhlasuje, že sa k tomuto dielu neviažu žiadne autorské, spoluautorské práva, a ani žiadne práva tretích osôb alebo práva vyplývajúce z § 9 autorského zákona č. 383/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z. a neskorších znení.
Súťažiaci vyhlasuje, že pre toto dielo nepoužil názov, tému, alebo časť diela, ktoré by bolo totožné, alebo zameniteľné s dielom autorom už vytvoreným, alebo jeho časťou.

Súťažiaci sa zaväzuje nahradiť organizátorovi festivalu všetky náklady, trovy a škody ktoré mu vzniknú z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nepravdivosti vyhlásení obsiahnutých v tomto formulári.

V prípade, že komisia vyberie film a nominuje ho, súťažiaci súhlasí s jeho uverejnením na webovej stránke festivalu a zároveň súhlasí s vydaním svojho filmu na DVD kompilácii AZYL 2010/2011 – festival minútových a päťminútových filmov na internete a s uvedením svojho filmu na MFF Bratislava 2010 v sekcii AZYL a takisto zo zastupovaním Festivalu Azyl na zahraničných aj domácich festivaloch minútových filmov, v prípade výberu filmu o tom budeme inform.

Súťažiaci vyhlasuje, že tento formulár vyplnil dobrovoľne, bez nátlaku, ako aj že si ho prečítal, jeho obsahu porozumel. Súťažiaci je na znak súhlasu povinný vlastnoručne podpísať originál formuláru na každý list tohto formuláru v pravom hornom rohu.

Originál vyplneného vytlačeného formuláru pošlite spolu s filmom na tu uvedenú adresu: Gregor Multimedia, s.r.o., Panenská 13, 811 01, Bratislava


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA