Pavel Choma

Pavel Choma, akad. mal. (1950), sa narodil v Žiline. V tvorivej práci sa dotýka takmer všetkých oblastí grafického dizajnu a výstavníctva. Venuje sa aj voľnej tvorbe a výtvarným prácam v spojení s architektúrou (Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Galéria J. Koniarka - Trnava, SNM Bratislava - Biodiverzita, Pražské Quadrienále 2007, výstavy SNM Martin - Chute a vône Slovenska, Tá pravá šálka kávy, medzinárodné putovné výstavy pre SNM Bratislava: Slovensko v 16. - 19. storočí, Magická Osmička v dejinách Slovenska...). študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafického dizajnu u prof. Jozefa Chovana. Dlhé roky sa venuje pedagogickej činnosti. V roku 2003 habilitoval na docenta a v súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru a vedúci katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. žije v Žiline, kde od roku 1992 vedie vlastné štúdio grafického dizajnu. Vystavoval na viacerých individuálnych aj kolektívnych domácich a zahraničných výstavách, je držiteľom niekoľkých ocenení za tvorbu (Cena M.Benku, Master's Eye Awards, C.E.S.A.R...). Jeho diela sú v zbierkach súkromných zberateľov i v galériách.

zdroj: www.sdc.sk


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA