Václav Macek

Prof. Václav Macek, CsC (1952), je profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval štúdium filmovej a divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe (1982), v druhej polovici 80. rokov bol vedúcim vedeckého tímu spracovávajúceho rôzne aspekty vývoja slovenského filmu (zborníky Slovenký hraný film 1946-1969 a Slovenský hraný film 1970-1990). Je autorom kníh Elo Havetta (1990), K dejinám slovenského dokumentárneho filmu (1992), Dušan Hanák (1996), Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spoluautorka Jelena Paštéková) a Štefan Uher 1930-1993 (2002). Od roku 1993 je vedúcim kadedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jeho najnovšou publikáciou je monografia venovaná životu a dielu významného slov. režiséra Ján Kadár (2008).
Venuje sa aj reflexii fotograficej tvorby, okrem monografií o diele generácie roku 1960 (Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Jozef Sedlák, Kamil Varga) publikoval tiež knihy o vývoji fotografického média: Slovenská imaginatívna fotografia 1925-1997 (1998), Slovenská fotografia 1925-200 (2001, spoluautor Aurel Hrabušický) a bol editorom publikácie Bratislava zadným vchodom (2005). Vydáva jediný časopis v angličtine na Slovensku venovaný stredoeurópskej fotografickej tvorbe IMAGO.


Mediálni partneri SME Rádio_FM Týždeň Kinema Festivaly.sk JE TO TAK
Partneri festivalu AVF Nadácia otvorenej spoločnosti ZERO ONE Visegrad Fund Upp Kodak Panavision Maďarský Inštitút IFF Bratislava Kimuak DogDocs theoneminutes theoneminutes.Jr Stranger Festival One Minute Filminute VideominutoPop Pravda Minute Film Fest Early Melons Stanica Fest Anča 1SFD IFB La femis KASK Švihaj Šuhaj Bratislavský cyklokuriér Kino na granicy FIFBA